ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2009-08-13

عنوان : ( بررسی اثرات سمیت سلولی ماده شیمگین (Tschimgine) بر روی رده ای از سلولهای سرطان مثانه در شرایط in vitro )

نویسندگان: فاطمه رونقی , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثرات سمیت سلولی ماده شیمگین (Tschimgine) بر روی رده ای از سلولهای سرطان مثانه در شرایط in vitro

کلمات کلیدی

, Ferula ovina , سمیت سلولی , سلولهای 5637 ,Tschimgine
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013625,
author = {رونقی, فاطمه and مقدم متین, مریم and مهرداد ایرانشاهی and بهرامی, احمدرضا},
title = {بررسی اثرات سمیت سلولی ماده شیمگین (Tschimgine) بر روی رده ای از سلولهای سرطان مثانه در شرایط in vitro},
booktitle = {ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Ferula ovina ،سمیت سلولی ،سلولهای 5637 ;Tschimgine},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات سمیت سلولی ماده شیمگین (Tschimgine) بر روی رده ای از سلولهای سرطان مثانه در شرایط in vitro
%A رونقی, فاطمه
%A مقدم متین, مریم
%A مهرداد ایرانشاهی
%A بهرامی, احمدرضا
%J ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2009

[Download]