کنفرانس ملی فیزیولوژی و روانشناسی ورزشی , 2009-11-20

عنوان : ( مقایسه ابعاد شادکامی و تیپ شخصیتی B و A در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار )

نویسندگان: حسن خودستان , دکتر امیر مقدم , مهدی سهرابی , مرجان قرایی ترشیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی ابعاد مختلف شادکامی و مقایسه آن با تیپ های شخصیتی نوع B و A بر روی دانشجویان شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور برگزار گردید.

کلمات کلیدی

, شادکامی, تیپ شخصیتی, شخصیت نوع B و شخصیت نوع A
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013678,
author = {حسن خودستان and دکتر امیر مقدم and سهرابی, مهدی and مرجان قرایی ترشیزی},
title = {مقایسه ابعاد شادکامی و تیپ شخصیتی B و A در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار},
booktitle = {کنفرانس ملی فیزیولوژی و روانشناسی ورزشی},
year = {2009},
location = {علی آباد کتول, ايران},
keywords = {شادکامی، تیپ شخصیتی، شخصیت نوع B و شخصیت نوع A},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ابعاد شادکامی و تیپ شخصیتی B و A در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار
%A حسن خودستان
%A دکتر امیر مقدم
%A سهرابی, مهدی
%A مرجان قرایی ترشیزی
%J کنفرانس ملی فیزیولوژی و روانشناسی ورزشی
%D 2009

[Download]