آب و خاک, دوره (23), شماره (3), سال (2009-11) , صفحات (122-125)

عنوان : ( مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان زلال و رسوبدار )

نویسندگان: بنیامین نقوی , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , فاطمه کورش وحید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبگیر کفی با صفحات مشبک از جمله مناسبترین روش های انحراف جریان در رودخانه های پرشیب به شمار می‌رود. با این وجود زنگزدگی و از کار افتادگی شبکه‌های فلزی این نوع آبگیر در بلند مدت مشکلاتی به همراه دارد که با جایگزینی یک محیط ‌متخلخل می‌توان بر این مشکلات فائق آمد. هرچند این محیط نیز می‌تواند با محدودیت‌هایی همچون گرفتگی فضای متخلخل و کاهش آبگیری همراه باشد اما هزینه کم طراحی، کارایی آن در بلند ‌مدت و عدم نیاز به نگهداری، تحقیق در این زمینه را ضروری می‌نماید. با ساخت کانالی دو طبقه که امکان تفکیک جریان عبوری از آبگیر با محیط ‌متخلخل را فراهم می‌کند، تأثیر توام عواملی همچون اندازه دانه‌بندی ذرات محیط ‌متخلخل و شیب سطح بالایی محیط ‌متخلخل در دبی‌های مختلف بر میزان جریان انحرافی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی رسوبگرفتگی و کاهش گذردهی آبگیر، آزمایشات با چندین نوع رسوب مختلف تکرار و با نتایج جریان بدون رسوب مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد که تاثیر گرفتگی ناشی از رسوبات در جریان رسوبدار با افزایش شیب سطح محیط متخلخل کاهش یافته و ضریب گذردهی جریان افزایش می‌یابد. علاوه بر این ضریب گذردهی در هر دو حالت حدودا بین 06/0 تا 13/0 بوده و وجود رسوبات، گذردهی آبگیر را در شرایط مختلف نسبت به جریان زلال 5 تا 35 ٪ کاهش می‌دهد. معادلات تجربی بدست آمده از ضرایب گذردهی نشان می‌دهند که مهمترین عوامل جهت بهبود عملکرد آبگیر انتخاب دانه‌بندی و شیب مناسب برای محیط متخلخل آبگیر است که بواسطه آن نسبت تغییرات ضریب گذردهی جریان رسوبدار به زلال ناچیز می‌شود.

کلمات کلیدی

, آبگیر کفی, محیط متخلخل, ضریب گذردهی, جریان زلال, جریان رسوبدارف گرفتگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013698,
author = {نقوی, بنیامین and فغفور مغربی, محمود and اسماعیلی, کاظم and خداشناس, سعیدرضا and کورش وحید, فاطمه},
title = {مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان زلال و رسوبدار},
journal = {آب و خاک},
year = {2009},
volume = {23},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4757},
pages = {122--125},
numpages = {3},
keywords = {آبگیر کفی، محیط متخلخل، ضریب گذردهی، جریان زلال، جریان رسوبدارف گرفتگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان زلال و رسوبدار
%A نقوی, بنیامین
%A فغفور مغربی, محمود
%A اسماعیلی, کاظم
%A خداشناس, سعیدرضا
%A کورش وحید, فاطمه
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2009

[Download]