دهمین کنگره علوم خاک ایران , 2007-08-26

عنوان : ( توزیع کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای جنوب مشهد )

نویسندگان: علیرضا کریمی کارویه , حسین خادمی , احمد جلالیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سه دهة اخیر مطالعات کانیشناسی در مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی ایران نشان دهندة وجود مقادیر زیاد کانی پالیگورسکایت در مواد مادری به ویژه رسوبات دوران سوم، همچنین در افقهای کلسلیک و ژیپسک خاکهای تشکیل شده در این مناطق است. شناسائی و بررسی شرایط تشکیل این کانی در مواد مادری و خاکهای دیگر مناطق ایران اطلاعات بیشتری در مورد شرایط اقلیم گذشته در کل ایران در اختیار ما قرار خواهد داد. شمال شرق ایران از مناطقی است که تا کنون تحقیقات کافی برای شناسائی کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاک در آن انجام نشده است. اهداف این مطالعه عبارتند از: -1 شناسائی کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای جنوب مشهد -2 تفسیر شرایط تشکیل کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای این منطقه

کلمات کلیدی

, لس, پالیگورسکایت, مارن,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013711,
author = {کریمی کارویه, علیرضا and حسین خادمی and احمد جلالیان},
title = {توزیع کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای جنوب مشهد},
booktitle = {دهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لس; پالیگورسکایت; مارن; مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توزیع کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای جنوب مشهد
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A حسین خادمی
%A احمد جلالیان
%J دهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2007

[Download]