ششمین کنگره علوم خاک ایران , 1999-08-28

عنوان : ( مقایسه خصوصیات خاک های دارای پوشش گیاهی با سطوح مجاور عاری از پوشش در منطقه سگزی اصفهان )

نویسندگان: علیرضا کریمی , احمد جلالیان , سید جمال الدین خواجه الدین , مصطفی کریمیان اقبال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه خصوصیات خاک های دارای پوشش گیاهی با سطوح مجاور عاری از پوشش در منطقه سگزی اصفهان

کلمات کلیدی

, پوشش گیاهی, خاک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013712,
author = {کریمی, علیرضا and احمد جلالیان and سید جمال الدین خواجه الدین and مصطفی کریمیان اقبال},
title = {مقایسه خصوصیات خاک های دارای پوشش گیاهی با سطوح مجاور عاری از پوشش در منطقه سگزی اصفهان},
booktitle = {ششمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {1999},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پوشش گیاهی; خاک;},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه خصوصیات خاک های دارای پوشش گیاهی با سطوح مجاور عاری از پوشش در منطقه سگزی اصفهان
%A کریمی, علیرضا
%A احمد جلالیان
%A سید جمال الدین خواجه الدین
%A مصطفی کریمیان اقبال
%J ششمین کنگره علوم خاک ایران
%D 1999

[Download]