پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2006-02-21

عنوان : ( تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , دکتر رضا فرید حسینی , دکتر اصغر خالدان , افسانه تقی زاده نادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013714,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and دکتر رضا فرید حسینی and دکتر اصغر خالدان and افسانه تقی زاده نادری},
title = {تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی},
booktitle = {پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2006},
location = {تهران- دانشگاه شهید بهشتی, ايران},
keywords = {برنامه های تمرین هوازی - عملکررد ریه - تحمل به فعالیت -بیماران آسم - حجم بازدمی در یک ثانیه (FEV1) - ظرفیت حیاتی با فشار (FVC)- جریان بازدمی حداکثر (PEF)- متوسط جریان بازدمی با فشار (FEF25-%75)-حداکثر تهویه ارادی (MVV)- تعداد تنفس در دقیقه(RF)- آزمون شش دقیقه راه رفتن (6MWT)- FEV1/FVC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A دکتر رضا فرید حسینی
%A دکتر اصغر خالدان
%A افسانه تقی زاده نادری
%J پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2006

[Download]