همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی ان , 2009-10-31

عنوان : ( از چشمه گیلاس تا نهر خیابان مشهد(میراث گرانبای تاریخی از یاد رفته) )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف شناسایی مسیر تاریخی نهر چشمه گیلاس تا شهر مشهد و بررسی علل انتقال آب چشمه گیلاس و نقش آن در توسعه شهر مشهد می باشد.

کلمات کلیدی

, آب , نهر خیابان , چشمه گیلاس , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013734,
author = {رهنماء, محمدرحیم},
title = {از چشمه گیلاس تا نهر خیابان مشهد(میراث گرانبای تاریخی از یاد رفته)},
booktitle = {همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی ان},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آب ، نهر خیابان ، چشمه گیلاس ، مشهد ،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T از چشمه گیلاس تا نهر خیابان مشهد(میراث گرانبای تاریخی از یاد رفته)
%A رهنماء, محمدرحیم
%J همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی ان
%D 2009

[Download]