اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای , 2009-10-20

عنوان : ( استفاده از بازیاب های انرژی راه حلی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در گلخانه ها )

نویسندگان: جلال برادران مطیع , محسن شاکری , رسول خدابخشیان کارگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده کشت محصولات کشاورزی در گلخانه ها به دلیل افزایش تولید در واحد سطح، استفاده بهینه از نهاده ها و غلبه بر شرایط نا مساعد محیط کشت رواج یافته است. در این روش، شرایط گیاه در گلخانه، باید به دقت کنترل شده و همواره دما و رطوبت محیط در مقدار استاندارد حفظ شود. تهویه هوا خصوصاً در زمستان مستلزم صرف انرژی و هزینه جهت کنترل دما و رطوبت محیط کشت گیاه می باشد. به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینه های تولید، نیاز به استفاده از سیستم های بازیاب انرژی احساس می شود. در این مقاله انواع سیستم های بازیاب انرژی در تهویه هوا مورد بحث قرار می گیرند. پس از بررسی میزان کاهش هزینه ها و مزایا و محدودیت های هر کدام چرخ آنتالپی را به عنوان مناسب ترین گزینه جهت استفاده در گلخانه انتخاب می شود.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: بازیاب انرژی, سیستم تهویه, گلخانه, اصلاح الگوی مصرف.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013748,
author = {برادران مطیع, جلال and شاکری, محسن and خدابخشیان کارگر, رسول},
title = {استفاده از بازیاب های انرژی راه حلی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در گلخانه ها},
booktitle = {اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: بازیاب انرژی، سیستم تهویه، گلخانه، اصلاح الگوی مصرف.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از بازیاب های انرژی راه حلی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در گلخانه ها
%A برادران مطیع, جلال
%A شاکری, محسن
%A خدابخشیان کارگر, رسول
%J اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
%D 2009

[Download]