اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای , 2009-10-20

عنوان : ( بهینه سازی انرژی در سیستمهای گرمایشی گلخانه ها )

نویسندگان: محسن شاکری , ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: یک گلخانه باید به گونه ای طراحی شود که با ایجاد یک محیط مناسب برای گیاه به تجارتی سودمند در این زمینه کمک کند. از آنجایی که دما عامل مؤثری در رشد گیاه و سرعت انجام واکنش های سوخت و ساز می باشد و اعمال فتوسنتز و تنفس در گیاهان هر یک در محدوده ی دمایی مشخصی صورت می گیرد، لذا متعادل نگه داشتن دمای یک گلخانه توسط سیستم های حرارتی مناسب امری اجتناب ناپذیر می باشد. از آنجایی که تأمین انرژی حرارتی از طریق سوخت های فسیلی به دلیل قیمت بالا و عدم دسترسی کافی به آن مشکل و پرهزینه می باشد، باید به دنبال روش های مفید برای کاهش مصرف سوخت و انرژی الکتریسیته بود. در این مقاله روشهایی برای کاهش مصرف انرژی در گلخانه ها ارائه شده است. واژه های کلیدی: گلخانه، مصرف انرژی، گرما

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: گلخانه, مصرف انرژی, گرما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013749,
author = {شاکری, محسن and , },
title = {بهینه سازی انرژی در سیستمهای گرمایشی گلخانه ها},
booktitle = {اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: گلخانه، مصرف انرژی، گرما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی انرژی در سیستمهای گرمایشی گلخانه ها
%A شاکری, محسن
%A ,
%J اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
%D 2009

[Download]