دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید , 2009-10-28

عنوان : ( بررسی رابطه ی ریز ساختار و رفتار کششی قطعات تف جوشی شده )

نویسندگان: مهدی دهنوی , ابوالفضل باباخانی , مصطفی مکارم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مورد بررسی Fe- 2.86Cr- 0.52 Mo خواص کششی و ریز ساختار حفرات قطعات ساخته شده از پودر پیش آلیاژی قرار گرفت و تلاش شد رابطه ی بین ریز ساختار حفرات و خواص کششی بررسی شود. قطعات به دو روش فشردن گرم و فشردن در دمای اتاق تهیه شدند. برای بررسی کمی حفرات از پردازش تصویر استفاده شد. خصوصیات حفرات در هر نوع از نمونه ها بر روی دو مقطع متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفت:صفحهی موازی جهت فشارش و صفحهی عمود بر جهت فشارش. با تعریف سه پارامتر فاکتور قطر معادل، فاکتور کشیدگی و فاکتور شکل، خصوصیات حفرات بررسی شد. نتایج حاصل نشانگر رابطه ی مشخصی بین پارامترهای هندسی و مورفولوژیکی حفرات و خواص کششی قطعات می باشد.

کلمات کلیدی

, استحکام کششی , فشردن گرم , مدول یانگ , پردازش تصویر, حفرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013754,
author = {مهدی دهنوی and باباخانی, ابوالفضل and مکارم, مصطفی},
title = {بررسی رابطه ی ریز ساختار و رفتار کششی قطعات تف جوشی شده},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید},
year = {2009},
location = {نجف اباد, ايران},
keywords = {استحکام کششی - فشردن گرم - مدول یانگ - پردازش تصویر- حفرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه ی ریز ساختار و رفتار کششی قطعات تف جوشی شده
%A مهدی دهنوی
%A باباخانی, ابوالفضل
%A مکارم, مصطفی
%J دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
%D 2009

[Download]