سازه و فولاد, دوره (5), شماره (5), سال (2009-4) , صفحات (64-72)

عنوان : ( تحلیل اثر باز شوی مدور درمقاومت برشی تیرورقهای فولادی )

نویسندگان: فرزاد شهابیان مقدم , سلیمان قوهستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بالا بردن مقاومت خمشی تیرورقها، تمایل به انتخاب جان با ارتفاع زیاد می‌باشد. برای کاهش وزن، ضخامت جان تیرورقها را کم در نظر می‌گیرند. از این‌رو قبل از فرا رسیدن مقاومت خمشی، صفحه جان تیرورق تحت تأثیر نیروهای برشی دچار کمانش و یا تسلیم می‌شود. در این مقاله، مقاومت برشی تیرورقهای فولادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل اجزای محدود نشان می‌دهد که مقاومت کمانشی تیرورقها به حالتی که در آن اتصال جان به بالها به صورت گیردار فرض می‌شود، نزدیک‌تر است و این در حالی است که در نظریه‌های رایج، اتصال جان به بالها به صورت ساده فرض می‌گردد. نتایج حاصل از تحلیل اجزای محدود غیرخطی تیرورقهای دارای بازشوی مدور نشان می‌دهد که با افزایش لاغری تیرورق و ابعاد نسبی بازشو، مقاومت نهایی کاهش می‌یابد. این کاهش ممکن است تا 50 درصد مقاومت اولیه برسد. بررسی‌های انجام شده در این پژوهش حاکی است که در صورت افزایش صلبیت نسبی بال، کاهش مقاومت تیرورقها در اثر وجود بازشو که ممکن است به دلایل اجرایی اجتناب‌ناپذیر باشد، به میزان 30 درصد جبران می‌گردد.

کلمات کلیدی

, تیرورقهای فولادی, مقاومت برشی, تحلیل اجزای محدود, بازشوی مدور.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013758,
author = {شهابیان مقدم, فرزاد and قوهستانی, سلیمان},
title = {تحلیل اثر باز شوی مدور درمقاومت برشی تیرورقهای فولادی},
journal = {سازه و فولاد},
year = {2009},
volume = {5},
number = {5},
month = {April},
issn = {1735-515X},
pages = {64--72},
numpages = {8},
keywords = {تیرورقهای فولادی، مقاومت برشی، تحلیل اجزای محدود، بازشوی مدور.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اثر باز شوی مدور درمقاومت برشی تیرورقهای فولادی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A قوهستانی, سلیمان
%J سازه و فولاد
%@ 1735-515X
%D 2009

[Download]