ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2008-03-04

عنوان : ( بررسی تناسب ارگونومی میز و نیمکت مدارس با برخی اندازه های آنتروپومتری دانش آموزان )

نویسندگان: سیدعلی اسماعیلی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تناسب ارگونومی میز و نیمکت مدارس با برخی اندازه های آنتروپومتری دانش آموزان

کلمات کلیدی

, ارگونومی , آنتروپومتری, میز , نیمکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013769,
author = {اسماعیلی, سیدعلی and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر},
title = {بررسی تناسب ارگونومی میز و نیمکت مدارس با برخی اندازه های آنتروپومتری دانش آموزان},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2008},
location = {کیش, ايران},
keywords = {ارگونومی ، آنتروپومتری، میز ، نیمکت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تناسب ارگونومی میز و نیمکت مدارس با برخی اندازه های آنتروپومتری دانش آموزان
%A اسماعیلی, سیدعلی
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%J ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2008

[Download]