اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، بیومکانیک و فناوری ورزشی , 2009-02-19

عنوان : ( تاثیر شدتهای مختلف گرم کردن بر تعادل سنگ نوردان نخبه داخل سالن )

نویسندگان: سمیّه عسکری حسینی , زهرا عرب نرمی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , علی کاوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر شدهای مختلف گرم کردن بر تعادل سنگنوردان نخبه داخل سالن

کلمات کلیدی

تاثیر شدهای مختلف گرم کردن بر تعادل سنگنوردان نخبه داخل سالن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013781,
author = {عسکری حسینی, سمیّه and عرب نرمی, زهرا and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and علی کاوسی},
title = {تاثیر شدتهای مختلف گرم کردن بر تعادل سنگ نوردان نخبه داخل سالن},
booktitle = {اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، بیومکانیک و فناوری ورزشی},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تاثیر شدهای مختلف گرم کردن بر تعادل سنگنوردان نخبه داخل سالن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر شدتهای مختلف گرم کردن بر تعادل سنگ نوردان نخبه داخل سالن
%A عسکری حسینی, سمیّه
%A عرب نرمی, زهرا
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A علی کاوسی
%J اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، بیومکانیک و فناوری ورزشی
%D 2009

[Download]