نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03

عنوان : ( اهمیت فیبرهای C در التهاب ایجاد شده با فرمالین در کف پاو نقش دوزهای بسیار ناچیز و معمول مرفین در آن )

نویسندگان: مسعود فریدونی , زهرا علیزاده , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ثابت شده التهاب در دوزهای معمول

کلمات کلیدی

, قیبرهای C, دوز بسیار ناچیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013788,
author = {فریدونی, مسعود and علیزاده, زهرا and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {اهمیت فیبرهای C در التهاب ایجاد شده با فرمالین در کف پاو نقش دوزهای بسیار ناچیز و معمول مرفین در آن},
booktitle = {نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قیبرهای C، دوز بسیار ناچیز مرفین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اهمیت فیبرهای C در التهاب ایجاد شده با فرمالین در کف پاو نقش دوزهای بسیار ناچیز و معمول مرفین در آن
%A فریدونی, مسعود
%A علیزاده, زهرا
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%D 2009

[Download]