نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03

عنوان : ( اثر کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین )

نویسندگان: زهرا علیزاده , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل وجود اثر بی درد کننده نرفین در دوز 10mg/kg و اثر پر درد کننده مرفین در دوز

کلمات کلیدی

, مرفین, پردردی, بی دردی, فیبرهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013790,
author = {علیزاده, زهرا and فریدونی, مسعود and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {اثر کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین},
booktitle = {نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مرفین، پردردی، بی دردی، فیبرهای C},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین
%A علیزاده, زهرا
%A فریدونی, مسعود
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%D 2009

[Download]