هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2010-01-26

عنوان : ( بررسی رفتارهای آبگیرهای کفی مشبک با استفاده از مدل فیزیکی )

نویسندگان: کیوان بینا , محمود فغفور مغربی , جلیل ابریشمی , محمود شفاعی بجستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روشهای مطمئن و کارآمد در آبگیری از رودخانه های کوهستانی و کوهپایه ای با شیب تند و بار بستر درشت دانه، طرح آبگیر کفی می باشد.

کلمات کلیدی

, آبگیر کفی, آنالیز ابعادی, جریان متغیر مکانی با دبی کاهشی, ضریب تخلیه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013808,
author = {بینا, کیوان and فغفور مغربی, محمود and ابریشمی, جلیل and محمود شفاعی بجستان},
title = {بررسی رفتارهای آبگیرهای کفی مشبک با استفاده از مدل فیزیکی},
booktitle = {هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2010},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {آبگیر کفی، آنالیز ابعادی، جریان متغیر مکانی با دبی کاهشی، ضریب تخلیه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتارهای آبگیرهای کفی مشبک با استفاده از مدل فیزیکی
%A بینا, کیوان
%A فغفور مغربی, محمود
%A ابریشمی, جلیل
%A محمود شفاعی بجستان
%J هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2010

[Download]