سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( شناسایی و معرفی ایکنوفسیل Halopoa storeana در رسوبات آواری ائوسن جنوب مشهد )

نویسندگان: محمدحسین محمودی قرائی , علیرضا عاشوری , عباس قادری , محمد خانه باد , احمد رئوفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی و معرفی ایکنوفسیل Halopoa storeana در رسوبات آواری ائوسن جنوب مشهد

کلمات کلیدی

شناسایی و معرفی ایکنوفسیل Halopoa storeana در رسوبات آواری ائوسن جنوب مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013814,
author = {محمودی قرائی, محمدحسین and عاشوری, علیرضا and قادری, عباس and خانه باد, محمد and رئوفیان, احمد},
title = {شناسایی و معرفی ایکنوفسیل Halopoa storeana در رسوبات آواری ائوسن جنوب مشهد},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شناسایی و معرفی ایکنوفسیل Halopoa storeana در رسوبات آواری ائوسن جنوب مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و معرفی ایکنوفسیل Halopoa storeana در رسوبات آواری ائوسن جنوب مشهد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A عاشوری, علیرضا
%A قادری, عباس
%A خانه باد, محمد
%A رئوفیان, احمد
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]