آینه معرفت, دوره (6), شماره (15), سال (2008-7) , صفحات (126-155)

عنوان : ( محوریت اصل « عدل » در کلام شیعه امامیه )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش اصل عدل را از نظر شیعه بررسی کرده و برای آن جایگاه محوری ویژه ای در نظر می گیرد و از این منظر به ارتباط آن با اصول دیگر می پردازد

کلمات کلیدی

, کلام شیعه امامیه, محوریت عدل, انتظار بشر از دین, عصمت, توحید, نبوت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013824,
author = {علمی سولا, محمدکاظم},
title = {محوریت اصل « عدل » در کلام شیعه امامیه},
journal = {آینه معرفت},
year = {2008},
volume = {6},
number = {15},
month = {July},
issn = {2251-8010},
pages = {126--155},
numpages = {29},
keywords = {کلام شیعه امامیه، محوریت عدل، انتظار بشر از دین، عصمت، توحید، نبوت، معاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محوریت اصل « عدل » در کلام شیعه امامیه
%A علمی سولا, محمدکاظم
%J آینه معرفت
%@ 2251-8010
%D 2008

[Download]