هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران , 2009-05-11

عنوان : ( بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در براورد جریان رودخانه توسط مدل سازی هوشمند بارش رواناب )

نویسندگان: علیرضا اسکندری نیا , میر خالق ضیا تبار احمدی , هادی نظرپور , مهدی تیموری , محمد ذاکر مشفق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه گذشته استفاده از شبکه عصبی در شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکی افزایش چشمگیری داشته است. نظر به اینکه بیشتر تحقیقات در این زمینه معطوف به رابطه بین این شبکه ها و سایر مدل های بارش رواناب و یا ارزیابی الگوریتمهای آموزش است پژوهشی جهت بررسی های ورودی های اساسی و کمکی جهت پیش گویی جریان ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق به منظور پیش بینی روزانه جریان رودخانه بختیاری از شبکه پرسپترون چند لایه (MLP) استفاده و جهت نیل به اهداف فوق به بررسی نقش بارش پیشین (API) در فرایند بارش- رواناب پرداخته شد و این پارامتر نیز به ورودی های مدل اضافه و بهبود قابل توجهی در نتایج پیش بینی حاصل گردید. بررسی آنالیز حساسیت مدل نسبت به پارامترهای ورودی نشان دهنده این مطلب بود که دبی یک روز قبل، میزان بارش 7 روز قبل و بارش در ایستگاه باران سنجی تنگ پنج پارامترهای اصلی این حوضه در پیش گویی جریان روزانه رودخانه می باشند.

کلمات کلیدی

, مدل سازی بارش- رواناب, شبکه عصبی مصنوعی, بارش پیشین, رودخانه بختیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013830,
author = {علیرضا اسکندری نیا and میر خالق ضیا تبار احمدی and هادی نظرپور and تیموری, مهدی and محمد ذاکر مشفق},
title = {بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در براورد جریان رودخانه توسط مدل سازی هوشمند بارش رواناب},
booktitle = {هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {مدل سازی بارش- رواناب، شبکه عصبی مصنوعی، بارش پیشین، رودخانه بختیاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در براورد جریان رودخانه توسط مدل سازی هوشمند بارش رواناب
%A علیرضا اسکندری نیا
%A میر خالق ضیا تبار احمدی
%A هادی نظرپور
%A تیموری, مهدی
%A محمد ذاکر مشفق
%J هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران
%D 2009

[Download]