اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( تاثیر سطوح شوری و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد گندم )

نویسندگان: سهیل پارسا , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر سطوح شوری و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد گندم

کلمات کلیدی

, شوری, نیتروژن, گندم, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013833,
author = {سهیل پارسا and کافی, محمد and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تاثیر سطوح شوری و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد گندم},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {شوری، نیتروژن، گندم، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح شوری و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد گندم
%A سهیل پارسا
%A کافی, محمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]