اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( بهبود عملکرد گندم در سازگاری به تنش خشکی با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک )

نویسندگان: حسن فیضی , محمد کافی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود عملکرد گندم در سازگاری به تنش خشکی با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, سازگاری, صفات فیزیلوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013835,
author = {فیضی, حسن and کافی, محمد and نظامی, احمد},
title = {بهبود عملکرد گندم در سازگاری به تنش خشکی با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {تنش خشکی، سازگاری، صفات فیزیلوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود عملکرد گندم در سازگاری به تنش خشکی با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک
%A فیضی, حسن
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]