اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر بیوماس و مقدار مواد آلی و معدنی برگ ها و ریشه خرفه )

نویسندگان: زینب رحیمی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر بیوماس و مقدار مواد آلی و معدنی برگ ها و ریشه خرفه

کلمات کلیدی

, برگ, پتاسیم, ریشه, سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013836,
author = {رحیمی, زینب and کافی, محمد},
title = {تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر بیوماس و مقدار مواد آلی و معدنی برگ ها و ریشه خرفه},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {برگ، پتاسیم، ریشه، سدیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر بیوماس و مقدار مواد آلی و معدنی برگ ها و ریشه خرفه
%A رحیمی, زینب
%A کافی, محمد
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]