اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( بررسی اثرات کلسیم و پتاسیم برسورگوم در شرائط تنش شوری )

نویسندگان: سجاد صادقی لطف آبادی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثرات کلسیم و پتاسیم برسورگوم در شرائط تنش شوری

کلمات کلیدی

, کلسیم, پتاسیم, شوری, سورگوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013837,
author = {صادقی لطف آبادی, سجاد and کافی, محمد and خزاعی, حمیدرضا},
title = {بررسی اثرات کلسیم و پتاسیم برسورگوم در شرائط تنش شوری},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {کلسیم، پتاسیم، شوری، سورگوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات کلسیم و پتاسیم برسورگوم در شرائط تنش شوری
%A صادقی لطف آبادی, سجاد
%A کافی, محمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]