اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبرید های مختلف ذرت )

نویسندگان: حمیدرضا عشقی زاده سامانی , پرویز احسان زاده , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبرید های مختلف ذرت

کلمات کلیدی

, تنش کمبود آب, شاخص تحمل, ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013839,
author = {عشقی زاده سامانی, حمیدرضا and پرویز احسان زاده and کافی, محمد},
title = {ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبرید های مختلف ذرت},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {تنش کمبود آب، شاخص تحمل، ذرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبرید های مختلف ذرت
%A عشقی زاده سامانی, حمیدرضا
%A پرویز احسان زاده
%A کافی, محمد
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]