اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر تولید و خصوصیات علوفه ای پنج توده کوشیا )

نویسندگان: محمد کافی , جعفر نباتی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر تولید و خصوصیات علوفه ای پنج توده کوشیا

کلمات کلیدی

, کوشیا, شوری, علوفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013840,
author = {کافی, محمد and نباتی, جعفر and خانی نژاد, سعید and معصومی, علی and زارع مهرجردی, محمد},
title = {بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر تولید و خصوصیات علوفه ای پنج توده کوشیا},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {کوشیا، شوری،علوفه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر تولید و خصوصیات علوفه ای پنج توده کوشیا
%A کافی, محمد
%A نباتی, جعفر
%A خانی نژاد, سعید
%A معصومی, علی
%A زارع مهرجردی, محمد
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]