مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-11) , صفحات (101-123)

عنوان : ( دست نوشته های اسماعیلیان بدخشان )

نویسندگان: مریم معزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دوردستها، پهلو به پهلوی چین، باریکه سرزمینی است، بسیار مرتفع، با کوه های آسمان بوس، و به هم فشرده، با معبرهای تنگ دشوار گذر، با زمستان های سرد نه ماهه، برخوردگاه چهار تمدن بزرگ آسیا: ایران، هند، چین، و آسیای مرکزی که دورترین نقطه است نسبت به همه ی آنها و پناهگاهی است امن برای رانده شدگان از سراسر این سرزمین ها، نه فقط کسان که حتی باورها و اندیشه های کهن، نه در کنار هم که آمیخته با هم و نمایان در دست نوشته هایشان: دست نوشته های اسماعیلیان بدخشان. نویسنده در این مقاله می کوشد با جستجوی میدانی به معرفی آن ها بپردازد.

کلمات کلیدی

, بداخشان, اسماعیلی, منابع, پامیر, تاجیکستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013844,
author = {معزی, مریم},
title = {دست نوشته های اسماعیلیان بدخشان},
journal = {مطالعات تاریخ فرهنگی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {November},
issn = {2008-9945},
pages = {101--123},
numpages = {22},
keywords = {بداخشان،اسماعیلی،منابع،پامیر،تاجیکستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دست نوشته های اسماعیلیان بدخشان
%A معزی, مریم
%J مطالعات تاریخ فرهنگی
%@ 2008-9945
%D 2009

[Download]