کنفرانس فیزیک 88 , 2009-07-16

عنوان : ( لایه نشانی و مطالعه اثر ناخالصی Al و بازپخت لایه هادرخواص ساختاری و اپتیکی لایه نازک TiO2 )

نویسندگان: الهه آژیر , ناصر شاه طهماسبی , محمد مهدی باقری محققی , مسعود کریمی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین کار پژوهشی محلولی از ناخالصی Al و اکسید TiO2 با نسبتهای مولی مختلف Al/Ti تهیه شده و سپس به روش اسپری پایرولیزیز لایه نشانی می شود.در مرحله بعدی لایه ها به مدت 5/1ساعت درکوره باز پخت شدند. خواص ساختاری لایه ها توسط دستگاه آنالیز پراش اشعهx( (XRDو خواص اپتیکی لایه ها قبل و بعد از بازپخت توسط طیف سنج UV-VIS مطالعه شده است.

کلمات کلیدی

, فتوکاتالیست, ابرآبدوست, آب گریز, بازپخت, , روش اسپری پایرولیزیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013861,
author = {آژیر, الهه and شاه طهماسبی, ناصر and محمد مهدی باقری محققی and کریمی پور, مسعود},
title = {لایه نشانی و مطالعه اثر ناخالصی Al و بازپخت لایه هادرخواص ساختاری و اپتیکی لایه نازک TiO2},
booktitle = {کنفرانس فیزیک 88},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {فتوکاتالیست-ابرآبدوست- آب گریز- بازپخت- -روش اسپری پایرولیزیز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لایه نشانی و مطالعه اثر ناخالصی Al و بازپخت لایه هادرخواص ساختاری و اپتیکی لایه نازک TiO2
%A آژیر, الهه
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A محمد مهدی باقری محققی
%A کریمی پور, مسعود
%J کنفرانس فیزیک 88
%D 2009

[Download]