همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر , 2009-04-15

عنوان : ( میزان شیوع همونکوس لونژیستیپس در شتران کشتار شده در کشتارگاه مشهد )

نویسندگان: حسن برجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شتران از هزاران سال پیش در تامین نیازهای جوامع انسانی از جمله غذا و انرژی دخیل بوده اند. در جهانی که تامین غذا و انرژی یک اصل ضروری است ، شتر یک منبع مهم در تولید شیر ،گوشت و هم چنین در مسافرت و کار محسوب می شود.این حیوان به دلیل شرایط فیزیولوژیکی بدنی ،دامی مناسب برای استفاده در شرایط سخت آب و هوایی می باشد. عفونت های انگلی به دلیل کاهش تولید شیر و گوشت و پشم باعث بروز مشکلات و محدودیتهایی در تولیدات و کارایی این دامها می شوند.بیشتر عفونت های انگلی تحت بالینی می باشد و نیز برخی از آلودگی های کرمی می توانند باعث تلفاتی در شترها گردند.یکی از آلودگی های کرمی که به طور مشخصی بیماری زایی شدیدی دارد همونکوس می باشد که مطالعات محدودی در ایران و دنیا روی این نماتود در شتر انجام شده است. در این مطالعه تعداد 50شیردان شتر در کشتارگاه مشهد در فاصله بین مهرماه 1386 تا شهریور 1387 مورد بازرسی قرار گرفت.نتایج این تحقیق بیانگر شیوع 18% نماتود همونکوس لونژیستیپس در بین شتران کشتار شده می باشد.این نماتود یکی از بزرگترین نماتودهای شیردان شتر است و به سادگی از سایر نماتودهای شیردان قابل تشخیص می باشد.کرم نر قرمز رنگ و کرم ماده حالت قرمز و سفید مارپیچی دارد .مهم ترین علامت بالینی این کرم کم خونی است.همونکوزیس در شتران مشابه سایر نشخوارکنندگان خونخواری شدیدی دارد و باعث خونریزی و زخم در شیردان تلفات می شود

کلمات کلیدی

, همونکوس لونژیستیپس, شتر , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013875,
author = {برجی, حسن},
title = {میزان شیوع همونکوس لونژیستیپس در شتران کشتار شده در کشتارگاه مشهد},
booktitle = {همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {همونکوس لونژیستیپس-شتر -مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میزان شیوع همونکوس لونژیستیپس در شتران کشتار شده در کشتارگاه مشهد
%A برجی, حسن
%J همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر
%D 2009

[Download]