هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12

عنوان : ( تحلیل و طراحی آنتن پچ دو بانده شکاف دار )

نویسندگان: جواد قالی بافان , امیررضا عطاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک طرح جدید برای آنتن ریز نوار دوبانده ارائه می شود. در ساختار مورد بررسی، از ایجاد شکاف در صفحه پچ به منظور دستیابی به دو فرکانس تشدید مجزا استفاده شده است. در آنتن ارائه شده در این مقاله، به منظور ایجاد تطبیق مناسب در هر دو باند رزنانسی از روش تغذیه با پراب L- شکل استفاده کرده ایم. نتایج شبیه سازی برای محاسبه تلفات بازگشتی و همچنین نتایج بدست آمده برای پترن تشعشعی در هر دو باند فرکانسی گزارش شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در طرح پیشنهادی با تغییر ابعاد شکاف می توان به سادگی نسبت فرکانس تشدید دوم به اول را در محدوده نسبتاً وسیعی تنظیم کرد.

کلمات کلیدی

, آنتن دوبانده , آنتن ریز نوار , پچ شکافدار , تغذیه L شکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013881,
author = {قالی بافان, جواد and عطاری, امیررضا},
title = {تحلیل و طراحی آنتن پچ دو بانده شکاف دار},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنتن دوبانده - آنتن ریز نوار - پچ شکافدار - تغذیه L شکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل و طراحی آنتن پچ دو بانده شکاف دار
%A قالی بافان, جواد
%A عطاری, امیررضا
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2009

[Download]