هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12

عنوان : ( طراحی آنتن فراپهن باند فشرده با ساختار زمین اصلاح شده و تغذیه CPW )

نویسندگان: سیده سارا سادات کریم آبادی , امیررضا عطاری , میرمجتبی میرصالحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق یک آنتن فراپهن باند طراحی می شود. آنتن مورد نظر ساختاری شبیه به تک قطبی دارد و المان تشعشعی آن دایروی است. با وجود ساختار ساده و اندازه کوچک، تغییر شکل صفحه زمین باعث شده که آنتن طراحی شده تمام باند فرکانسی مربوط به سیستمهای فراپهن باند (3.1 تا 10.6 گیگا هرتز) را پوشش دهد. علاوه بر این الگوی تشعشعی این آنتن با افزایش فرکانس تغییرات کمی دارد. بررسی مشخصات حوزه زمان نیز نشان می دهد که آنتن مورد نظر توانایی خوبی در حفظ شکل سیگنال ارسالی دارد.

کلمات کلیدی

, آنتن فراپهن باند, تاخیر گروه (Group Delay) , صفحه زمین , ضریب همانندی (Fidelity Factor) , موجبر هم صفحه (Coplanar Waveguide)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013882,
author = {سادات کریم آبادی, سیده سارا and عطاری, امیررضا and میرصالحی, میرمجتبی},
title = {طراحی آنتن فراپهن باند فشرده با ساختار زمین اصلاح شده و تغذیه CPW},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنتن فراپهن باند- تاخیر گروه (Group Delay) - صفحه زمین - ضریب همانندی (Fidelity Factor) - موجبر هم صفحه (Coplanar Waveguide)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی آنتن فراپهن باند فشرده با ساختار زمین اصلاح شده و تغذیه CPW
%A سادات کریم آبادی, سیده سارا
%A عطاری, امیررضا
%A میرصالحی, میرمجتبی
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2009

[Download]