دومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز , 2009-05-24

عنوان : ( تجزیه و تحلیل با استفاده از روش مشخصه در نشتی خطوط لوله و گاز )

نویسندگان: اصغر برادران رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه و تحلیل با استفاده از روش مشخصه در نشتی خطوط لوله و گاز

کلمات کلیدی

تجزیه و تحلیل با استفاده از روش مشخصه در نشتی خطوط لوله و گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013891,
author = {برادران رحیمی, اصغر},
title = {تجزیه و تحلیل با استفاده از روش مشخصه در نشتی خطوط لوله و گاز},
booktitle = {دومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تجزیه و تحلیل با استفاده از روش مشخصه در نشتی خطوط لوله و گاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه و تحلیل با استفاده از روش مشخصه در نشتی خطوط لوله و گاز
%A برادران رحیمی, اصغر
%J دومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
%D 2009

[Download]