اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها در ارزیابی تحمل گیاهان به تنش سرما )

نویسندگان: احمد نظامی , حمیدرضا عشقی زاده سامانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بیش از 90 درصد اراضی دنیا احتمال وقوع سرما وجود دارد و بنابراین در اغلب مناطق کره زمین رشد و نمو گیاهان تحت تاثیر سرما قرار می گیرد. از این رو تحمل به سرما به عنوان یکی از عوامل مهم جهت رشد و بقاء گیاهان ضروری می باشد.

کلمات کلیدی

, بقاء زمستانه, خوسرمایی, دمای 50 درصد کشندگی, غشای سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013929,
author = {نظامی, احمد and عشقی زاده سامانی, حمیدرضا},
title = {بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها در ارزیابی تحمل گیاهان به تنش سرما},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {بقاء زمستانه، خوسرمایی، دمای 50 درصد کشندگی، غشای سلولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها در ارزیابی تحمل گیاهان به تنش سرما
%A نظامی, احمد
%A عشقی زاده سامانی, حمیدرضا
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]