یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2003-05-09

عنوان : ( آلگوریتم درهم سازی و رمزسازی مبنتی بر رمز AES )

نویسندگان: امیرمسعود امینیان مدرس , سیدسعید حسینی خیاط , جلیل چیتی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلگوریتم درهم سازی و رمزسازی مبنتی بر رمز AES

کلمات کلیدی

, رمز نگاری, آلگوریتم در هم سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013995,
author = {امینیان مدرس, امیرمسعود and حسینی خیاط, سیدسعید and چیتی زاده, جلیل},
title = {آلگوریتم درهم سازی و رمزسازی مبنتی بر رمز AES},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2003},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {رمز نگاری، آلگوریتم در هم سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آلگوریتم درهم سازی و رمزسازی مبنتی بر رمز AES
%A امینیان مدرس, امیرمسعود
%A حسینی خیاط, سیدسعید
%A چیتی زاده, جلیل
%J یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2003

[Download]