یازدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2003-05-13

عنوان : ( شبیه سازی فرایند شبه همدماجهت بررسی کاربرد آن در سیکلهای توانی )

نویسندگان: مجتبی ماموریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله ارائه برنانه کامپیوتری توسعه داده شده در مورد تجزطه و تحلیل یک فرایند شبه همدما و نشان دادن قابلیت کاربرد آن در سیک های توانی است. اساس این برنامه کامپیوتری، شبیه سازی فرایند شبه همدما در حالت دائم و یک بعدی در کانال همگرایی با درنظرگرفتن اصطکاک و انتقال حرارت میباشد. در این مطالعه معادلات بقای جرم، بقای ممنتوم و بقای انرژی همراه با معادله حالت گاز ایده آل و مدل انتخابی برای چگونگی توزیع شار حرارتی حل شده اند. قابلیت کاربرد این فرایند برای سیکل های توربین گاز و توربین جت بررسی شده و با سیکل ساده مربوطه شان مقایسه گردیدهاند.

کلمات کلیدی

, شبه همدما, تراکم پذیر, ایزنتروپیک, یک بعدی, سیکل توانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014134,
author = {ماموریان, مجتبی},
title = {شبیه سازی فرایند شبه همدماجهت بررسی کاربرد آن در سیکلهای توانی},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2003},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شبه همدما، تراکم پذیر، ایزنتروپیک، یک بعدی، سیکل توانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی فرایند شبه همدماجهت بررسی کاربرد آن در سیکلهای توانی
%A ماموریان, مجتبی
%J یازدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2003

[Download]