وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل ایران (سومین همایش انجمن علوم سیاسی ایران) , 2009-05-13

عنوان : ( پژوهش های علم سیاست و فرایند تصمیم گیری در ایران:آسیب شناسی و روش پیوند )

نویسندگان: وحید سینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله در باره آسیب شناسی و روش پیوند پژوهش های علم سیاست و فرآیند تصمیم گیری در ایران بحث شده است.

کلمات کلیدی

, پژوهش, علم سیاست, ایران, تصمیم گیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014168,
author = {سینائی, وحید},
title = {پژوهش های علم سیاست و فرایند تصمیم گیری در ایران:آسیب شناسی و روش پیوند},
booktitle = {وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل ایران (سومین همایش انجمن علوم سیاسی ایران)},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پژوهش،علم سیاست،ایران،تصمیم گیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پژوهش های علم سیاست و فرایند تصمیم گیری در ایران:آسیب شناسی و روش پیوند
%A سینائی, وحید
%J وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل ایران (سومین همایش انجمن علوم سیاسی ایران)
%D 2009

[Download]