اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو ( Hordeum vulgar L.) در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: احمد نظامی , جعفر نباتی , علی کمندی , آمنه برزوئی , علی معصومی , معصومه صالحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو ( Hordeum vulgar L.) در شرایط کنترل شده

کلمات کلیدی

, جو, سرما, بقا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014171,
author = {نظامی, احمد and نباتی, جعفر and کمندی, علی and برزوئی, آمنه and معصومی, علی and صالحی, معصومه},
title = {ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو ( Hordeum vulgar L.) در شرایط کنترل شده},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {جو، سرما، بقا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو ( Hordeum vulgar L.) در شرایط کنترل شده
%A نظامی, احمد
%A نباتی, جعفر
%A کمندی, علی
%A برزوئی, آمنه
%A معصومی, علی
%A صالحی, معصومه
%J اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]