اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: مریم السادات یوسف ثانی , ابراهیم ایزدی دربندی , سیدمحمد جوادموسوی , احمد نظامی , فاطمه کیخاآخر , سمیه نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه قرنفل در شرایط کنترل شده و به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. به این منظور گیاهان پس از کشت و رشد در خزانه در اواسط تا اوایل پاییز و خوسرمایی در شرایط طبیعی در طول پاییز، در مرحله 7-8 برگی با قرار گرفتن در فریزر ترموگرادیان در معرض 12 دمای یخ زدگی (صفر، 2-، 4-، 6-، 8-، 10-، 12-، 14-، 16-، 18-، 20-،22- درجه سانتیگراد) قرار داده شدند. پایداری غشاء سیتوپلاسمی بعد از یخ زدگی بوسیله اندازه گیری نشت الکترولیت ها و درصد بقاء و رشد مجدد گیاهان پس از سه هفته رشد در شاسی سرد و به ترتیب از طریق شمارش تعداد بوته ها و تعیین نسبت آنها به تعداد بوته قبل از تیمار یخ زدگی و اندازه گیری صفاتی نظیر وزن خشک، ارتفاع و تعداد انشعابات جانبی تعیین گردید

کلمات کلیدی

, خوسرمایی, درصد بقاء, نشت الکترولیت ها, وزن خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014172,
author = {یوسف ثانی, مریم السادات and ایزدی دربندی, ابراهیم and جوادموسوی, سیدمحمد and نظامی, احمد and کیخاآخر, فاطمه and نظامی, سمیه},
title = {مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {خوسرمایی، درصد بقاء، نشت الکترولیت ها، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده
%A یوسف ثانی, مریم السادات
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A جوادموسوی, سیدمحمد
%A نظامی, احمد
%A کیخاآخر, فاطمه
%A نظامی, سمیه
%J اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]