اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( اثر تنش سرما بر گیاه دارویی- زینتی بنفشه (Viola gracilis) در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: فاطمه کیخاآخر , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , سیدمحمد جوادموسوی , مریم السادات یوسف ثانی , سمیه نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تحمل به سرمای گیاه بنفشه در شرایط کنترل شده، آزمایشی، سال 1387 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و اجرا شد. در این آزمایش اثر 12 تیمار سرمایی (صفر، 2-، 4-، 6-، 8-، 10-، 12-، 14-، 16-، 18-، 20-،22- درجه سانتی گراد) بر گیاه بنفشه به صورت طرح کاملا تصادفی با شش تکرار بررسی شد. به منظور اعمال خوسرمایی، گیاهان درطول پاییز در شرایط طبیعی قرار داده شدند. سپس در مرحله 5- 7 برگی جهت اعمال تیمارهای سرمایی به فریزر ترموگرادیان انتقال یافتند. پایداری غشاء سیتوپلاسمی پس از سرما، از طریق محاسبه درصد نشت الکترولیت ها و درصدبقاء و رشد مجدد گیاهان پس از سه هفته رشد در شاسی سرد و اندازه گیری صفاتی نظیر وزن خشک، ارتفاع گیاه، تعداد گل، قطر گل و تعداد شاخه جانبی تعیین شد

کلمات کلیدی

, خوسرمایی, درصد بقاء, نشت الکترولیت ها, وزن خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014175,
author = {کیخاآخر, فاطمه and نظامی, احمد and ایزدی دربندی, ابراهیم and جوادموسوی, سیدمحمد and یوسف ثانی, مریم السادات and نظامی, سمیه},
title = {اثر تنش سرما بر گیاه دارویی- زینتی بنفشه (Viola gracilis) در شرایط کنترل شده},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {خوسرمایی، درصد بقاء، نشت الکترولیت ها، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تنش سرما بر گیاه دارویی- زینتی بنفشه (Viola gracilis) در شرایط کنترل شده
%A کیخاآخر, فاطمه
%A نظامی, احمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A جوادموسوی, سیدمحمد
%A یوسف ثانی, مریم السادات
%A نظامی, سمیه
%J اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]