اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندر قند در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , علی کمندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندر قند در شرایط کنترل شده.

کلمات کلیدی

, چغندر قند, بقا, یخ زدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014178,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and نظامی, احمد and کمندی, علی},
title = {ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندر قند در شرایط کنترل شده},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {چغندر قند، بقا، یخ زدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندر قند در شرایط کنترل شده
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A نظامی, احمد
%A کمندی, علی
%J اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]