اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( ارزیابی کاشت پاییزه اکوتیپ های زیره سبز در شرایط اب و هوایی مشهد )

نویسندگان: زینب خراسانی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی کاشت پاییزه اکوتیپ های زیره سبز در شرایط اب و هوایی مشهد

کلمات کلیدی

زیره سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014179,
author = {خراسانی, زینب and نظامی, احمد and نصیری محلاتی, مهدی and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {ارزیابی کاشت پاییزه اکوتیپ های زیره سبز در شرایط اب و هوایی مشهد},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {زیره سبز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کاشت پاییزه اکوتیپ های زیره سبز در شرایط اب و هوایی مشهد
%A خراسانی, زینب
%A نظامی, احمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]