اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( بررسی تحمل به یخ زدگی گیاهان رازیانه در گلخانه )

نویسندگان: الهام عزیزی , آسیه سیاه مرگویی , احمد نظامی , مریم جهانی کندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تحمل به یخ زدگی گیاهان رازیانه در گلخانه

کلمات کلیدی

, رازیانه, توده بومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014185,
author = {عزیزی, الهام and سیاه مرگویی, آسیه and نظامی, احمد and جهانی کندری, مریم},
title = {بررسی تحمل به یخ زدگی گیاهان رازیانه در گلخانه},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {رازیانه، توده بومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحمل به یخ زدگی گیاهان رازیانه در گلخانه
%A عزیزی, الهام
%A سیاه مرگویی, آسیه
%A نظامی, احمد
%A جهانی کندری, مریم
%J اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]