سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس )

نویسندگان: فرنوش فلاح پور , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ماهرخ فلاحتی رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علف هرز سس انگل اجباری بسیاری از خانواده های گیاهی است که در سال های اخیر خسارت فراوانی به زراعت چغندر قند در استان خراسان وارد کرده است .

کلمات کلیدی

, سس زراعی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014188,
author = {فلاح پور, فرنوش and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {سس زراعی، چغندرقند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس
%A فلاح پور, فرنوش
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]