سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( بررسی افزایش غلظت co2 بررقابت اندام هوایی و ریشه علف هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی در شرایط گلخانه )

نویسندگان: سپیده انورخواه حکم آبادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سارا سنجانی , عیلرضا انورخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی افزایش غلظت co2 بررقابت اندام هوایی و ریشه علف هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی در شرایط گلخانه

کلمات کلیدی

بررسی افزایش غلظت co2 بررقابت اندام هوایی و ریشه علف هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی در شرایط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014189,
author = {انورخواه حکم آبادی, سپیده and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and سنجانی, سارا and عیلرضا انورخواه},
title = {بررسی افزایش غلظت co2 بررقابت اندام هوایی و ریشه علف هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی در شرایط گلخانه},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {بررسی افزایش غلظت co2 بررقابت اندام هوایی و ریشه علف هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی در شرایط گلخانهر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی افزایش غلظت co2 بررقابت اندام هوایی و ریشه علف هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی در شرایط گلخانه
%A انورخواه حکم آبادی, سپیده
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A سنجانی, سارا
%A عیلرضا انورخواه
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]