سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر تعداد تراکم و جمعیت علفهای هرز )

نویسندگان: سرور خرم دل , لیدا رستمی , علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر تعداد تراکم و جمعیت علفهای هرز

کلمات کلیدی

تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر تعداد تراکم و جمعیت علفهای هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014192,
author = {خرم دل, سرور and رستمی, لیدا and کوچکی, علیرضا and شباهنگ, جواد},
title = {تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر تعداد تراکم و جمعیت علفهای هرز},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر تعداد تراکم و جمعیت علفهای هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر تعداد تراکم و جمعیت علفهای هرز
%A خرم دل, سرور
%A رستمی, لیدا
%A کوچکی, علیرضا
%A شباهنگ, جواد
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]