اولین کنفرانس ملی مهندسی زیر ساختها , 2009-10-27

عنوان : ( شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی به کمک نرم افزار FLUENT )

نویسندگان: سیدعلیرضا فرومند , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پدیده پرش هیدرولیکی به کمک نرم افزار FLUENT مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, پرش هیدرولیکی, مدل آشفتگی, RNGروش VOF, FLUENT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014196,
author = {فرومند, سیدعلیرضا and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم and علی نقی ضیایی},
title = {شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی به کمک نرم افزار FLUENT},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مهندسی زیر ساختها},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پرش هیدرولیکی، مدل آشفتگی،RNGروش VOF،FLUENT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی به کمک نرم افزار FLUENT
%A فرومند, سیدعلیرضا
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%A علی نقی ضیایی
%J اولین کنفرانس ملی مهندسی زیر ساختها
%D 2009

[Download]