زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology, دوره (3), شماره (4), سال (2008-3) , صفحات (274-283)

عنوان : ( نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ای اخیر شهر بم )

نویسندگان: محمد غفوری , حسین صادقی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , سید علی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ای اخیر شهر بم

کلمات کلیدی

, بم, سیلت, ضخامت رسوبات, زمن شناسی, زمین لرزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014199,
author = {غفوری, محمد and صادقی, حسین and لشکری پور, غلامرضا and ناصر حافظی مقدس and حسینی, سید علی},
title = {نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ای اخیر شهر بم},
journal = {زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology},
year = {2008},
volume = {3},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-8574},
pages = {274--283},
numpages = {9},
keywords = {بم، سیلت، ضخامت رسوبات، زمن شناسی، زمین لرزه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ای اخیر شهر بم
%A غفوری, محمد
%A صادقی, حسین
%A لشکری پور, غلامرضا
%A ناصر حافظی مقدس
%A حسینی, سید علی
%J زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology
%@ 1735-8574
%D 2008

[Download]