اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها , 2009-10-27

عنوان : ( اثر اتصالات بر رفتار هیسترزیس قاب های خمشی کوتاه با اتصالات دوگانه )

نویسندگان: محمود میری , منصور قلعه نوی , محسن راشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، اثر اتصالات در قاب های خمشی کوتاه برای حالت های مختلف اتصال: صلب، نیمه صلب و اتصالات توام صلب و نیمه صلب (دوگانه)، به وسیله مقایسه رفتار هیسترزیس این قاب ها مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، رفتار لرزه ای قاب های سه طبقه به نمایندگی از قاب های کوتاه با اتصالات مختلف برای رکورد ثبت شده از زمین لرزه مخرب نورتریج، تحت آنالیز دینامیکی غیر خطی قرار گرفته و اثر اتصالات موجود در قاب از طریق مشاهده رفتار هیسترزیس هر طبقه و متعاقبا رفتار کل قاب، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی نتایج نشان میدهد استفاده از اتصالات نیمه صلب به دلیل رفتار غیرخطی، توانایی استهلاک انرژی و افزودن شکل پذیری مناسب به قاب، عملکرد سازه را به لحاظ استهلاک انرژی و کاهش نیروهای تحمیل شده به سازه بهبود بخشیده و قابهای با اتصالات دوگانه عملکرد مناسب تری نسبت به قاب های با اتصالات صلب در زمین لرزه ها به همراه خواهند داشت.

کلمات کلیدی

, قاب خمشی, اتصالات دوگانه, رفتار هیسترزیس, زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014207,
author = {محمود میری and قلعه نوی, منصور and محسن راشکی},
title = {اثر اتصالات بر رفتار هیسترزیس قاب های خمشی کوتاه با اتصالات دوگانه},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قاب خمشی، اتصالات دوگانه، رفتار هیسترزیس، زمین لرزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر اتصالات بر رفتار هیسترزیس قاب های خمشی کوتاه با اتصالات دوگانه
%A محمود میری
%A قلعه نوی, منصور
%A محسن راشکی
%J اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
%D 2009

[Download]