مهندسی متالورژی, دوره (32), شماره (32), سال (2009-1) , صفحات (27-33)

عنوان : ( بررسی امکان بکارگیری روشی جدید برای تولید فوم کامپوزیت مس- الومینا )

نویسندگان: احمد مولودی , رامین رئیس زاده , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فوم های فلزی دسته جدیدی از مواد بوده وداری دانسیته پایین ومشخصات منحصر به فردی در زمینه خواص فیزیکط،مکانیکی،حرارتی،الکتریکیوجذب صدا هستند. در این تحقیق امکان استفاده از روش سنتز احتراقی برای تولید فوم کامپوزیت مس- الومینا با تخلخل باز مورد استفاده قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, فوم فلزی, سنتز احتراقی, کامپوزیت مس-آلومینا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014209,
author = {احمد مولودی and رامین رئیس زاده and وحدتی خاکی, جلیل and باباخانی, ابوالفضل},
title = {بررسی امکان بکارگیری روشی جدید برای تولید فوم کامپوزیت مس- الومینا},
journal = {مهندسی متالورژی},
year = {2009},
volume = {32},
number = {32},
month = {January},
issn = {1563-1745},
pages = {27--33},
numpages = {6},
keywords = {فوم فلزی،سنتز احتراقی،کامپوزیت مس-آلومینا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان بکارگیری روشی جدید برای تولید فوم کامپوزیت مس- الومینا
%A احمد مولودی
%A رامین رئیس زاده
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A باباخانی, ابوالفضل
%J مهندسی متالورژی
%@ 1563-1745
%D 2009

[Download]