سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-02-20

عنوان : ( مطالعه ی چرخه های میلانکوویچ در رسوبات )

نویسندگان: لیلی فاتح بهاری , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چرخه های میلانکوویچ- سازند آب دراز

کلمات کلیدی

, چرخه های میلانکوویچ, سازند آب دراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014211,
author = {فاتح بهاری, لیلی and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {مطالعه ی چرخه های میلانکوویچ در رسوبات},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چرخه های میلانکوویچ- سازند آب دراز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ی چرخه های میلانکوویچ در رسوبات
%A فاتح بهاری, لیلی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]