سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-02-20

عنوان : ( ارزیابی روند تغییرات اندازه ذرات و فرایندهای موثر بر آن در طول رودخانه سرغایه جنوب مشهد )

نویسندگان: عفت پاسبان , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , محمد خانه باد , سمیرا تقدیسی نیک بخت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات اندازه ذرات - رودخانه سرغایه - جنوب مشهد

کلمات کلیدی

, تغییرات اندازه ذرات , رودخانه سرغایه , جنوب مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014212,
author = {پاسبان, عفت and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and خانه باد, محمد and تقدیسی نیک بخت, سمیرا},
title = {ارزیابی روند تغییرات اندازه ذرات و فرایندهای موثر بر آن در طول رودخانه سرغایه جنوب مشهد},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تغییرات اندازه ذرات - رودخانه سرغایه - جنوب مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی روند تغییرات اندازه ذرات و فرایندهای موثر بر آن در طول رودخانه سرغایه جنوب مشهد
%A پاسبان, عفت
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A خانه باد, محمد
%A تقدیسی نیک بخت, سمیرا
%J سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]